HoMeovox - O zespole

english version

           Zespół HOMEOVOX działa ponad pięć lat pod kierownictwem Agaty Demidowicz, a wokalistki to uczennice lub absolwentki I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Tczewie. Dziewczęta spotykają się po zajęciach, aby muzykować i śpiewać gatunki muzyki takie jak: soul, jazz, folk i pop.  Zespół nagrał dwie płyty jako zapis swojej działalności: płytę    „Już  za  rok matura” w roku 2006, a w tym roku płytę „Pod prąd”. Druga płyta zespołu HOMEOVOX to repertuar obejmujący między innymi utwory śpiewane oryginalnie przez Stinga, The Gipsy Kings, Arethę Franklin, Michaela Buble’a, Ellę Fitzgerald, Krzysztofa Klenczona czy Ewę Bem.

      Część utworów  wchodziła w skład programu poetycko-muzycznego „Moje serce to jest muzyk” przedstawionego 29 listopada 2006.

    Zespół ma na swoim koncie występy na corocznym Finale Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego w Tczewie, występ w sali koncertowej Tczewskiego Centrum Kultury podczas Dni Ziemi Tczewskiej, podczas uroczystego zakończenia kursu języka angielskie-go finansowanego z funduszy europejskich „Angielski dla współpracy w Europie” w Cen-trum Edukacji Dorosłych w Tczewie oraz występ podczas rozdania międzynarodowej nagrody dla indywidualności żeglarskich i morskich Conrady 2006 w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, a także koncert w klubie żeglarskim „Zejman” na Wyspie Spichrzów.

    Założeniem zespołu jest systematyczna praca i przemyślany wybór tekstów, choć niektóre trzeba naturalnie potraktować z lekkim przymrużeniem oka, większość z nich wyraża en-tuzjazm do świata i życia, i … miłości. Wyjątkiem jest „No Excuses” z repertuaru Alice in Chains, który odbiega od repertuaru śpiewanego przez zespół. Chcemy, by potraktować go jako ostrzeżenie: nie ma żadnego uzasadnienia dla brania narkotyków. Tytuł pły-ty „Pod prąd” jest symbolicznym stwierdzeniem, że nie ulegamy powszechnym modom i nie zawsze pozytywnym tendencjom.

     W tym miejscu zespół chciałby podziękować Panu Iwo Dylkiewiczowi z pozwolenie wykorzystania jego artystycznych zdjęć Tczewa na rozkładówce nowej płyty. Podziękowania należą się także muzykom, per-kusiście, Panu Michałowi Szczeblewskiemu i basiście, Piotrowi Kowalskiemu oraz Panu Adamowi Przybyłowskiemu juniorowi z ‘Direct Studio’ w Tczewie za pomoc w nagraniu tej płyty.

 Agata Demidowicz                

 

   ©2007 - 2011 by LLUKAS Visual Communications & Agata Demidowicz  All Rights Reserved